FILIA PRZEMYSŁOWA W BYDGOSZCZY

Dane kontaktowe

Tel. +48 52 346 31 56
Fax. 52 343 33 41
e-mail:
przemysl.bydgoszcz@intercars.eu

Adres korespondencyjny

ul.Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz


BIURO HANDLOWE W WARSZAWIE

Dane kontaktowe

Tel. +48 22 358 63 54
Fax. 22 358 63 95

Adres korespondencyjny

ul.Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża B
01-943 Warszawa
PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI

Częstochowa

Lublin

swegiel@intercars.eu
Tel. +48 885 690 844PARTNER HANDLOWY

Hurtownia techniczna J. Pytlak, M. Kuhn

Tel. +48 602 453 338,
Tel. +48 602 453 339
Fax. 67 261 83 57
e-mail: roghurt@wp.pl


Adres korespondencyjny

Al.Piłsudskiego 36A
64-610 Rogoźno


Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości).

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.